Zorg Topics Behandeling van lage rug-, nek- en schouderpijn

Een fors percentage van onze cliënten meldt zich met lage rug klachten, nekklachten of schouderklachten bij ons. Lage rugklachten zijn zelfs de meest voorkomende aandoening bij de fysiotherapeut. Fysiotherapie Mook-Milsbeek heeft samen met specialisten voor deze 3 doelgroepen een specifiek programma ontwikkeld. Met deze programma’s kijken we samen met u hoeveel zorg je nodig hebt om uw persoonlijke doelen te behalen. Wij doen dit aan de hand van goed onderbouwde vragenlijsten. Deze zetten we in om u inzicht te geven in uw eigen vooruitgang tijdens de behandeling. Het is daarom van belang om vooraf aan het eerste consult de vragenlijsten die wij opsturen in te vullen.

De voordelen van het Zorg Topics behandelprogramma?

Specifieke zorg

Specifieke zorg rondom lage rug klachten, nekklachten of
schouderklachten geleverd door specialisten.

Optimalisering

Inhoudelijke data die we gebruiken om de zorg nog verder te optimaliseren.

Extra zorg

Mogelijkheden als online contact en online huiswerkprogramma naast de reguliere behandelingen, echo, shockwave en trainingen.

Kwaliteit

De vaste kwaliteit van Fysiotherapie Mook-Milsbeek in combinatie met innovatieve en toekomstgerichte invulling van de zorg.

Behandeltraject

Zo kijken we wat u nodig hebt tijdens dit behandeltraject om uw persoonlijke doelen te behalen. Fysiotherapie Mook-Milsbeek werkt SAMEN met u aan een optimaal behandelprogramma, dit wordt aangepast op uw doelen. Gedurende dit behandelprogramma maken wij gebruik van een combinatie van lokale behandelingen, oefentherapie en soms ook een online consult. Daarnaast gebruiken we een digitaal huiswerkprogramma zodat u thuis ook aan uw herstel kan werken.

Wie begeleid u bij Fysiotherapie Mook-Milsbeek?

Wij werken met een vast team die gespecialiseerd zijn in lage rug klachten, nekklachten of schouderklachten. Deze therapeuten bespreken samen met u de inhoud van het programma zodat duidelijk is hoe we te werk gaan en wat de doelen zijn. Op deze manier kan Fysiotherapie Mook-Milsbeek optimale zorg leveren op een flexibele manier waarbij de inbreng van u onderdeel is van het programma.

Vergoedingen en kosten

Omdat we dit programma bij ons in de praktijk aanbieden hebben we met verschillende zorgverzekeraars te maken en dus ook met verschillende afspraken. Zo krijgen we bij VGZ (en alle onderliggende labels) deze programma’s betaald met een vaste vergoeding in plaats van met losse zittingen. Door deze bekostigingsstructuur kunnen wij een gevarieerder aanbod geven en is het voor u, de fysio en de zorgverzekeraar van tevoren duidelijk wat dit traject gaat kosten.

De kosten van deze vaste prijsafspraak worden uit uw aanvullende verzekering vergoed. Voor elke 1 op 1 behandeling wordt er een behandeling uit je verzekering gehaald, voor de ondersteunende contacten zoals online consulten, oefentherapie en online huiswerkbegeleiding geld dat niet. Bespreek het een en ander van tevoren goed met je behandelend fysiotherapeut. Omdat wij erin geloven dat we jou op deze manier structureel van jou klachten af kunnen helpen met onze programma’s hebben we binnen de vaste vergoeding afspraak een garantie bepaling opgenomen waardoor je bij klachten van dezelfde aard binnen 6 maanden of binnen 12 maanden afhankelijk van uw zorgzwaarte mag terugkomen binnen dezelfde vergoeding. Voor andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren kruis en Menzis zijn er nog geen vaste prijsafspraak gemaakt en wordt de normale vergoeding op basis van aantal behandelingen gehanteerd.