Vergoedingen

Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de aanvullende verzekering betaald.

Tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering betaald. Voor de overige behandelingen hebt u een aanvullende verzekering nodig.

18 jaar en ouder

Voor personen boven de 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de aanvullende verzekering. Het maximumaantal behandelingen hangt af van uw polisvoorwaarden.

Chronische aandoeningen

Personen met een chronische aandoening krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (Mits voldoende verzekerd). Vanaf de 21e behandeling gebeurt dit uit de basisverzekering. Hiervoor moet uw aandoening wel op een vastgestelde lijst voorkomen en moet u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebben.

Meer informatie over vergoedingen, de lijst met chronische aandoeningen en een compleet overzicht van de vergoedingen van alle zorgverzekeraars in 2020 kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie