Landelijke Database fysiotherapie (LDF)

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeren uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij hebben we u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut. Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft u fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om privacy te waarborgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn gewaarborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dan kun u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Fysiotherapie worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij betrokken zijn en welke afspraken met hen zijn gemaakt vindt u hiernaast als u op het pdf klikt.