Kwaliteit staat bij ons voorop!

Vanaf 2019 worden wij door verzekeraars erkend als Pluspraktijk (Zilveren Kruis/Achmea). Als Pluspraktijk onderscheiden wij onszelf in het leveren van zorg van een hogere kwaliteit.

Naast de plusstatus is de praktijk ook HKZ-gecertificeerd sinds juli 2019. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Klantervaringen

Op basis van 74 beoordelingen in het afgelopen jaar is het gemiddelde van 2022 een 

Pluspraktijk

Vanaf 2019 worden wij door verzekeraars erkend als Pluspraktijk (Zilveren Kruis/Achmea).

Als Pluspraktijk (Zilveren Kruis/Achmea) onderscheiden wij onszelf in het leveren van zorg van een hogere kwaliteit.
Zo hebben wij deskundige fysiotherapeuten met een groot aantal specialisaties in huis (zie medewerkers), zijn we aangesloten bij diverse netwerken (claudicatio, CVA, parkinson), hebben we een goede samenwerking met andere zorgverleners, een goede bereikbaarheid van de praktijk, ruime openingstijden, een korte wachttijd en bieden wij ook behandeling aan huis en op locatie.

Als praktijk maken we daarnaast gebruik van extra programma’s zoals een toegankelijk online huiswerkoefenprogramma om patiënten nog optimaler te kunnen begeleiden.
Ten alle proberen wij de geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken, onder andere door mee te werken aan audits (metingen) van externe instanties. Ook blijven we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen door het volgen van na-en bijscholingen.

HKZ-gecertificeerd

Naast de plusstatus is de praktijk ook HKZ-gecertificeerd sinds juli 2019. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het meten van patiënt ervaringen en tevredenheid.

Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de geleverde zorg en wat hun concrete ervaringen zijn. Hierdoor krijgen wij inzicht in de geleverde kwaliteit en kunnen we, middels ons proactieve kwaliteitsbeleid, zorgen voor een nog betere zorgverlening die optimaal aansluit bij de wensen van onze patiënten.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in onze praktijk worden inzichtelijk gemaakt voor zowel de zorgverlener als de patiënt (zie hiernaast). De patiënt ervaringen worden gemeten met een vragenlijst die u toegestuurd krijgt van de behandeld therapeut, hiervoor wordt uiteraard eerst u toestemming gevraagd. Klik hier rechts voor meer informatie.

Landelijke Database fysiotherapie (LDF)

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeren uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij hebben we u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut. Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft u fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om privacy te waarborgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn gewaarborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dan kun u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Fysiotherapie worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij betrokken zijn en welke afspraken met hen zijn gemaakt vindt u hiernaast als u op het pdf klikt.