Kwaliteit staat bij ons voorop!

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het meten van patiënt ervaringen en tevredenheid. Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeren uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij hebben we u nodig!

Klantervaringen

Op basis van 74 beoordelingen in het afgelopen jaar is het gemiddelde van 2022 een 

Certificaat stichting Keurmerk fysio

De praktijk is nu ook Keurmerk gecertificeerd sinds juni 2023. Het Keurmerk Fysiotherapie bestaat uit een register van Keurmerk fysiotherapeuten en van Keurmerk fysiotherapiepraktijken. De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde fysiotherapeut wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen. Wij zijn verder betrokken bij al de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De Keurmerk praktijken bestaat uit Keurmerk fysiotherapeuten en voldoet daarnaast aan de aanvullende eisen gesteld voor een Keurmerk praktijk, waaronder dataverzameling en visitatie.

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het meten van patiënt ervaringen en tevredenheid.

Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de geleverde zorg en wat hun concrete ervaringen zijn. Hierdoor krijgen wij inzicht in de geleverde kwaliteit en kunnen we, middels ons proactieve kwaliteitsbeleid, zorgen voor een nog betere zorgverlening die optimaal aansluit bij de wensen van onze patiënten.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in onze praktijk worden inzichtelijk gemaakt voor zowel de zorgverlener als de patiënt (zie hiernaast). De patiënt ervaringen worden gemeten met een vragenlijst die u toegestuurd krijgt van de behandeld therapeut, hiervoor wordt uiteraard eerst u toestemming gevraagd. Klik hier rechts voor meer informatie.

Landelijke Database fysiotherapie (LDF)

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook uw fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeren uw fysiotherapeut voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij hebben we u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut. Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft u fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om privacy te waarborgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn gewaarborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dan kun u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Fysiotherapie worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij betrokken zijn en welke afspraken met hen zijn gemaakt vindt u hiernaast als u op het pdf klikt.