Klachtenformulier

Als u een klacht hebt, bespreekt u dit met uw therapeut of de praktijkhouder. We kijken dan hoe we deze kunnen oplossen. U kunt ook het klachtenformulier invullen.