Belangrijke informatie

Omdat ook wij duurzamer willen gaan werken, willen wij u er op attenderen dat wij onze facturen vanaf medio 2024 alleen nog via de mail gaan versturen en niet meer per post. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan laat het ons weten zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en/of u behandeld wilt worden door een specifieke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding bestaat er de mogelijkheid om een Online intake formulier thuis in te vullen. De secretaresse zal uw toestemming vragen of zij dit formulier via de e-mail naar u op mag sturen. Het invullen van het formulier heeft als doel dat de behandelend therapeut al een goede indruk van uw klachten heeft zodat tijdens de intake efficiënter gewerkt kan worden. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake/screeningsgesprek. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afspraak annuleren / NNA beleid Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken: Door een wettelijke maatregel is het niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit bij voorkeur dan ruim van tevoren en minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog gebruiken voor iemand die op de wachtlijst staat. Het is voor uw afmelding niet nodig ons persoonlijk te hebben gesproken. Het is prima als u zich tijdig afmeldt via de mail of de voicemail. Als het u toch niet lukt om binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak te annuleren dan wordt deze gereserveerde altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een situatie van overmacht.

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

In de oefenzaal draagt u schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.

Wij vinden het ongewenst dat uw mobiele telefoon aanstaat tijdens behandeling.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden (Jules & Maurits). Ook kunt u het klachtenformulier op de website invullen: link naar klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Klik hier