De praktijk

In onze praktijk zijn zes fysiotherapeuten werkzaam met diverse erkende verbijzonderingen en aandachtsgebieden. Afhankelijk van uw klachten en/of uw persoonlijke voorkeur kijken we wie u het beste kan behandelen.

Bekijk de medewerkers
Of bekijk onze certificaten

De medewerkers

Privacy is van belang

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt verder, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom zijn naast de
bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Openingstijden van de praktijk

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Maandag

8:00 21:00

Dinsdag

8:00 18:00

Woensdag

8:00 20:00

Donderdag

8:00 18:00

Vrijdag

8:00 21:00

Tarieven & vergoedingen 2022

Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de aanvullende verzekering betaald. Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hiernaast zijn de tarieven voor 2022 op een rijtje.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering betaald. Voor de overige behandelingen hebt u een aanvullende verzekering nodig.

Voor personen boven de 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de aanvullende verzekering. Het maximumaantal behandelingen hangt af van uw polisvoorwaarden.

Personen met een chronische aandoening krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling gebeurt dit uit de basisverzekering. Hiervoor moet uw aandoening wel op een vastgestelde lijst voorkomen en moet u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebben. Meer informatie over vergoedingen, de lijst met chronische aandoeningen en een compleet overzicht van de vergoedingen van alle zorgverzekeraars in 2020 kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

Belangrijke informatie

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en/of u behandeld wilt worden door een specifieke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding bestaat er de mogelijkheid om een Online intake formulier thuis in te vullen. De secretaresse zal uw toestemming vragen of zij dit formulier via de e-mail naar u op mag sturen. Het invullen van het formulier heeft als doel dat de behandelend therapeut al een goede indruk van uw klachten heeft zodat tijdens de intake efficiënter gewerkt kan worden. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake/screeningsgesprek. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Neem contact met ons op

Klik hier

Tarief niet nagekomen afspraak fysiotherapie / oefentherapie

Afspraak annuleren / NNA beleid Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken: Door een wettelijke maatregel is het niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit bij voorkeur dan ruim van tevoren en minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog gebruiken voor iemand die op de wachtlijst staat. Het is voor uw afmelding niet nodig ons persoonlijk te hebben gesproken. Het is prima als u zich tijdig afmeldt via de mail of de voicemail. Als het u toch niet lukt om binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak te annuleren dan wordt deze gereserveerde altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een situatie van overmacht.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Bekijk collega's

Klik hier

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Oefenzaal

In de oefenzaal draagt u schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.

Mobiele telefoon

Wij vinden het ongewenst dat uw mobiele telefoon aanstaat tijdens de behandeling.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden (Jules & Maurits). Ook kunt u het klachtenformulier op de website invullen: link naar klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Vul het klachtenformulier in

Klik hier