De praktijk

Onze praktijk bestaat uit twee locaties. In onze praktijk zijn zes fysiotherapeuten werkzaam met diverse erkende verbijzonderingen en aandachtsgebieden. Afhankelijk van uw klachten en/of uw persoonlijke voorkeur kijken we wie u het beste kan behandelen.

De medewerkers

Privacy is van belang

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt verder, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom zijn naast de
bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Medisch Centrum Mook

Bekijk wat onze klanten zeggen

Maurits Heilema

Belangstelling door goed te luisteren en daarna prima uitleg en behandeling.

1 jan • 2022

Hij wist wat het probleem was en hoe het op te lossen was. Veel uitleg gehad, waardoor ik mijn klacht nu beter begrijp.

21 jan • 2022

Vriendelijke persoonlijkheid en deskundige begeleiding. De therapeut nam de tijd om te luisteren, vragen te beantwoorden en verder te behandelen.

4 ma • 2022

Professionele begeleiding m.a.w. de complete aanpak was formidabel. Bij eventuele nazorg kan men bellen en een afspraak maken TOP.

4 feb • 2022

Jules Reintjes

Zeer deskundig en prettige empathische aanpak.

1 jan • 2022

Zowel een professionele en persoonlijke benadering, erg prettig in de omgang en kundig.

12 jan • 2022

Dat hij altijd open staat voor een leuk, gezellig en goed gesprek. Geïnteresseerd in de rest van het gezin en je voelt je volkomen op je gemak bij hem. Alles is daar perfect geregeld.

2 feb • 2022

Oplossingsgerichtheid en persoonlijke aandacht.

3 ma • 2022

Lilian Sim Zecha

Zorgzaam, kundig en kan goed luisteren. Duidelijke oefeningen en ik voel me goed op mijn gemak. Met regelmatige behandelingen ook ondanks chronische klachten minder pijn en kan nu meer activiteiten ondernemen.

11 ma • 2022

Zeer professioneel, en tegelijkertijd menselijk met een luisterend oor.

8 jan • 2022

Deskundig, betrouwbaar, professioneel, vriendelijk en meelevend. + Telefonische bereikbaarheid

25 ma • 2022

Hele fijne behandeling, vriendelijk en deskundig.

23 ma • 2022

Openingstijden van de praktijk

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Maandag

8:00 21:00

Dinsdag

8:00 18:00

Woensdag

8:00 20:00

Donderdag

8:00 18:00

Vrijdag

8:00 21:00

Tarieven & vergoedingen 2022

Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de aanvullende verzekering betaald. Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hiernaast zijn de tarieven voor 2022 op een rijtje.

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering betaald. Voor de overige behandelingen hebt u een aanvullende verzekering nodig.

Voor personen boven de 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de aanvullende verzekering. Het maximumaantal behandelingen hangt af van uw polisvoorwaarden.

Personen met een chronische aandoening krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling gebeurt dit uit de basisverzekering. Hiervoor moet uw aandoening wel op een vastgestelde lijst voorkomen en moet u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebben. Meer informatie over vergoedingen, de lijst met chronische aandoeningen en een compleet overzicht van de vergoedingen van alle zorgverzekeraars in 2020 kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie

Belangrijke informatie

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en/of u behandeld wilt worden door een specifieke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding bestaat er de mogelijkheid om een Online intake formulier thuis in te vullen. De secretaresse zal uw toestemming vragen of zij dit formulier via de e-mail naar u op mag sturen. Het invullen van het formulier heeft als doel dat de behandelend therapeut al een goede indruk van uw klachten heeft zodat tijdens de intake efficiënter gewerkt kan worden. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake/screeningsgesprek. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afspraak annuleren / NNA beleid Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken: Door een wettelijke maatregel is het niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit bij voorkeur dan ruim van tevoren en minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog gebruiken voor iemand die op de wachtlijst staat. Het is voor uw afmelding niet nodig ons persoonlijk te hebben gesproken. Het is prima als u zich tijdig afmeldt via de mail of de voicemail. Als het u toch niet lukt om binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak te annuleren dan wordt deze gereserveerde altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een situatie van overmacht.

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

In de oefenzaal draagt u schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.

Wij vinden het ongewenst dat uw mobiele telefoon aanstaat tijdens behandeling.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden (Jules & Maurits). Ook kunt u het klachtenformulier op de website invullen: link naar klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Klik hier

De locaties van de 2 praktijken