Als u een klacht hebt, bespreekt u dit met uw therapeut of de praktijkhouder. We kijken dan hoe we deze kunnen oplossen. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Contact
Mook – Milsbeek fysiotherapie & manuele therapie

Locatie Mook
Koningin Julianastraat 3
6585 XP Mook

024-696 25 37

Locatie Milsbeek
Venkelstraat 7
6596 BJ Milsbeek

0485-51 34 59