Video-en telefoonconsulten

Online huiswerkoefenprogramma

Als praktijk bieden wij de mogelijkheid om een online huiswerkoefenprogramma op te sturen naar patiënten. Hierbij maken we gebruik van het programma Physitrack. Het opsturen van het huiswerkoefenprogramma kan zowel geschieden via de mail als via een app, die gedownload kan worden op de telefoon (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.physitrack.physiapp&hl=en). U zult een link van uw behandelend therapeut ontvangen via de mail waarmee u kunt inloggen in het programma Physitrack op de computer of op de app wanneer u deze gedownload heeft op de telefoon. Hier kunt u vervolgens het door uw therapeut voor u geselecteerde oefenprogramma zien. Het betreft een op maat samengesteld oefenprogramma bestaand uit video’s van de oefeningen met duidelijke instructies. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra voorlichting en adviezen over bepaalde klachten op te sturen indien dit gewenst is. Met Physitrack is een verwerkersovereenkomst getekend als waarborging voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Video consult

De praktijk biedt daarnaast ook de mogelijkheid om via het programma Physitrack een videoconsult te starten. Dit is mogelijk via uw telefoon of via een computer met een camera. De betreffende therapeut zal eerst telefonisch contact met u opnemen om een videoconsult in te plannen. Aan het begin van de afspraak zal de therapeut u via het programma Physitrack uitnodigen om een videoconsult te starten. Hiervoor kunt u het best alvast ingelogd zijn in Physitrack; ofwel via de app op de telefoon ofwel op de computer met een camera. Indien u op ‘beantwoorden ’ klikt start het video-consult. De videoconsulten vinden plaats via een beveiligde verbinding (via Physitrack) waarbij geen persoonlijke telefoonnummers zichtbaar zijn voor beide partijen.

Telefonisch consult

Indien u liever geen video-consult met beeldverbinding wenst of niet beschikt over de technische vereisten bestaat er ook nog een mogelijkheid tot een normaal telefonisch consult. Op basis van dit telefonische consult kan eventueel aanvullend een huiswerkoefenprogramma via Physitrack opgestuurd worden.

Verzekering en vergoedingen video-en telefonisch consulten

De video-en telefoonconsulten bieden de mogelijkheid tot het verlenen van zorg op afstand. Zo kunnen klachten doorgenomen en geëvalueerd worden, passende adviezen over een juiste omgang met de klachten worden gegeven en kunnen oefenprogramma’s samengesteld, opnieuw doorgenomen en/of worden bijgesteld en opgestuurd worden.

  • Het opsturen van een online huiswerkoefenprogramma en het voeren van een video- of telefonisch consult kan gedeclareerd worden bij de verzekering (indien aanvullende verzekerd) en zal gelden als een enkele normale reguliere zitting
  • Voorafgaand aan elk video- en/of telefonisch consult zal de betreffende therapeut u altijd vragen om uw toestemming voor het starten van het consult
  • Voorafgaand een elk video-en/of telefonisch consult zal de betreffende therapeut met u overeenkomen dat het consult gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekering (indien aanvullend verzekerd)
  • Indien u geen aanvullende verzekering heeft zal het video- en/of telefonische consult bij uw in rekening gebracht worden. Let wel: dit wordt altijd voorafgaand aan het consult met u besproken

“Afstand is geen beperking voor zorg. Video- en telefoonconsulten brengen de behandeling rechtstreeks naar jouw deur.”