Corona Beleid

De reguliere zorg wordt langzaam aan weer opgestart. De fysiotherapeutische zorg maakt hier een belangrijk deel van uit.  De praktijk maakt hierbij professionele afwegingen in het realiseren van een veilige omgeving voor de patiënt, fysiotherapeut en/of medewerker. Voor de inrichting van de praktijkruimten worden de algemeen geldende regels van het RIVM gevolgd. De praktijk hanteert hierbij zoveel mogelijk de 1.5 meter regel. De praktijk beschikt daarnaast over de nodige beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes, schorten en handschoenen. Er wordt tevens rekening gehouden met een passende agendaplanning.
Wij willen u er van verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogte prioriteit heeft. Neem bij vragen altijd contact met ons op.

Wij vragen uw afspraak uit te stellen indien:
– U of uw huisgenoten bewezen corona hebben
– U of uw huisgenoten in thuis isolatie zijn geplaatst
– U korter dan 2 weken genezen bent van corona
– U corona symptomen heeft zoals verkoudheid, niezen, hoesten,keelpijn en/of koorts (boven 38 graden)
– U of uw huisgenoten één of meerdere bovenstaande coronaklachten hebben

Controleer maximaal 48 uur voor uw daadwerkelijke afspraak onderstaande vragenlijst:
1) Hoest u of bent u neusverkouden of is uw temperatuur gelijk of hoger aan 38 graden ?
2) Bent u gevraagd in thuis isolatie te gaan ?
3) Hoest iemand in uw huishouden, is iemand neusverkouden of is de temperatuur hoger of gelijk aan 38 graden en /of is hun gevraagd in thuisisolatie te gaan ?
o ja -wij vragen u uw afspraak te verplaatsen
o nee – uw afspraak kan doorgang vinden