De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de houding en bewegingen van kinderen van nul tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek ‘vanzelf’. Sommige kinderen hebben gewoon wat meer oefening nodig. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Veel meer dan bij volwassenen is er een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Daarom vraagt elk kind om een eigen benaderingswijze, aangepast aan zijn specifieke ontwikkeling. Tijdens de behandeling speelt dit een centrale rol. Ook de ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen (bijvoorbeeld leerkrachten) worden betrokken bij het behandelproces.

Indicaties – Wanneer helpt kinderfysiotherapie?

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn erg divers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: baby`s met voorkeurshoudingen en/of scheve hoofdjes (Plagiocephalie), baby’s met een moeilijke start en/of een vertraagde motorische ontwikkeling, onrustige of te vroeg geboren baby’s, kinderen met  schrijfproblemen, niet mee kunnen komen met de gym of sport, poep- en  plasproblemen, pijnklachten, ademhalingsklachten.

Susanne Richter is kinderfysiotherapeut MSc en gespecialiseerd in de behandeling van kinderen.