Tarieven 2023

Prijslijst Praktijk 2023

De prijs van uw behandeling hangt af van de verzekeraar van uw basisverzekering.

Zitting fysiotherapie 40.00 €
Zitting manuele therapie 55.00 €
Zitting oedeem therapie 55.00 €
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen 57.00 €

Telefonische zitting


20.00 €


Intake & onderzoek na screening 75.00 €

Intake & onderzoek na verwijzing


75.00 €


Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  75.00 €


Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

37.50 €

32.50 €

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 30.00 €

Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen


27.50 €


Toeslag voor uitbehandeling
22.50 €
Inrichtingstoeslag 17.50 €
Niet nagekomen afspraak 32.50 €
Overleg met verzorgden cliënt 25 min 32.50 €
Eenvoudige, korte rapporten 75.00 €
Complexe rapportage aan derden 115.00 €

Verstrekte hulpmiddelen


Kostprijs


Deze tarieven gelden voor niet aanvullend verzekerde zorg die buiten het verzekeringspakket vallen en voor cliënten bij wie de praktijk geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar in de periode van 01-01-2023 tot 31-12-2023 

J. Reintjes Geregistreerd Fysiotherapeut en Manueeltherapeut big.nr. 19034796604
M. Heilema Geregistreerd Fysiotherapeut en Manueeltherapeut big.nr. 39065919004
K. van Dijk Geregistreerd Fysiotherapeut en Oedeemtherapeut big.nr. 59045818504
B. Van Dellen Geregistreerd Fysiotherapeut  big.nr. 39933191704
L. Sim Zecha Geregistreerd Fysiotherapeut big.nr. 19057932104