De prijs van uw behandeling hangt af van de verzekeraar van uw basisverzekering.

Zitting fysiotherapie 35.00 €
Zitting manuele therapie 48.00 €
Zitting kinderfysiotherapie 48.00 €
Zitting oedeem therapie 48.00 €
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 48.00 €
Telefonische zitting


14.00 €


Intake/onderzoek/screening en evt. behandeling 50 min. 70.00 €
Intake/onderzoek na verwijzing en evt. behandeling 50 min.


70.00 €


Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50 min. 70.00 €
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport


35.00 €


Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 33.00 €
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 29.00 €
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen


24.00 €


Toeslag voor uitbehandeling
16.00 €
Inrichtingstoeslag 12.00 €
Niet nagekomen afspraak 24.00 €
Instructie/overleg met ouders van patiënt 26.00 €
Eenvoudige, korte rapporten 50.00 €
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 98.00 €
Verstrekte verband- en hulpmiddelen


Kostprijs


Deze tarieven gelden voor niet-verzekerde patiënten voor zittingen die buiten de (aanvullende) verzekering vallen en voor patiënten bij wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten bij deze praktijk.
Geldig van 01-01-2018 tot 31-12-2018

J. Reintjes Geregistreerd Fysiotherapeut en Manueel Therapeut big.nr. 19034796604
M. Heilema Geregistreerd Fysiotherapeut en Manueel Therapeut big.nr. 39065919004
K. van Dijk Geregistreerd Fysiotherapeut en Oedeem Therapeut big.nr. 59045818504
S. Richter Geregistreerd Fysiotherapeut en Kinder Fysiotherapeut big.nr. 49910452304
L. Sim Zecha Geregistreerd Fysiotherapeut big.nr. 19057932104
L. Smeekens Geregistreerd Fysiotherapeut big.nr. 39924444204