Therapeuten

In onze praktijk zijn zes fysiotherapeuten werkzaam met diverse erkende verbijzonderingen en aandachtsgebieden. Afhankelijk van uw klachten en/of uw persoonlijke voorkeur kijken we wie u het beste kan behandelen. Voor meer informatie zie medewerkers

Openingstijden

Openingstijden van de praktijk:

Maandag t/m vrijdag van 8:00-18:30.

Op maandag, donderdag en vrijdagavond tevens avondopenstelling; maandag en donderdag tot 20:00 en vrijdag tot 21:00.

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact

Telefonisch zijn wij tijdens de openingsuren van de praktijk bereikbaar op nummer 024-6962537 voor de locatie te Mook en op nummer 0485- 513459 voor de locatie te Milsbeek. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail of mailen naar info@fysiotherapiemookmilsbeek.nl Ook kunt u het contactformulier op de website invullen.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering enindien van toepassing de verwijsbrief.Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en/of u behandeld wilt worden door een specifieke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Bij aanmelding bestaat er de mogelijkheid om een Online intake formulier thuis in te vullen. De secretaresse zal uw toestemming vragen of zij dit formulier via de e-mail naar u op mag sturen. Het invullen van het formulier heeft als doel dat de behandelend therapeut al een goede indruk van uw klachten heeft zodat tijdens de intake efficiënter gewerkt kan worden.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake/screeningsgesprek. Dit zal ongeveer 15 minuten duren.

Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voorde afgesproken behandeling gemeld te worden.

Tarief niet nagekomen afspraak fysiotherapie / oefentherapie

Afspraak annuleren / NNA beleid

Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken:

Door een wettelijke maatregel is het niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit bij voorkeur dan ruim van tevoren en minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog gebruiken voor iemand die op de wachtlijst staat. Het is voor uw afmelding niet nodig ons persoonlijk te hebben gesproken. Het is prima als u zich tijdig afmeldt via de mail of de voicemail. Als het u toch niet lukt om binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak te annuleren dan wordt deze gereserveerde altijd aan u doorberekend. Dit is 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een situatie van overmacht.

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (of Keurmerk). Daarnaast hebben een aantal therapeuten zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen. De praktijk draagt de titel Pluspraktijk (Zilveren Kruis/Achmea). Als Pluspraktijk (Zilveren Kruis/Achmea) onderscheiden wij onszelf in het leveren van zorg van een hogere kwaliteit. Zo hebben wij deskundige fysiotherapeuten met een groot aantal specialisaties in huis (zie medewerkers), zijn we aangesloten bij diverse netwerken (Claudicationet, CVA, ParkinsonNet), hebben we een goede samenwerking met andere zorgverleners, een goede bereikbaarheid van de praktijk, ruime openingstijden, een korte wachttijd en bieden we ook behandeling aan huis en op locatie. De praktijk is daarnaast HKZ-gecertificeerd. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van de kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Oefenzaal

In de oefenzaal draagt u schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.

Mobiele telefoon

Wij vinden het ongewenst dat uw mobiele telefoon aanstaat tijdens de behandeling.

Website

Voor meer informatie en actuele informatie kunt u terecht op: www.fysiotherapiemookmilsbeek.nl.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden (Jules & Maurits). Ook kunt u het klachtenformulier op de website invullen: link naar klachtenformulier. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Website

Voor meer informatie en actuele informatie kunt u terecht op: www.fysiotherapiemookmilsbeek.nl.

Voor een compleet overzicht kunt u de praktijkinformatie folder bekijken.