Vallen bij ouderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Ongeveer 30% van de mensen boven de 65 jaar valt minimaal eens per jaar. Jaarlijks belanden zo’n 89.000 mensen van 55 jaar en ouder door een val in het ziekenhuis. Een val kan leiden tot een botbreuk, maar kan ouderen ook angstig maken waardoor zij minder buitenhuis durven te komen. Zij worden vaak steeds minder actief, wat kan leiden tot vereenzaming en toename van kwetsbaarheid. Het is dus erg belangrijk om valongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij hebben ons binnen de praktijk gespecialiseerd op het gebied van valpreventie en valtraining. Samen met u onderzoeken wij de oorzaak(en) van de valincidenten en/of uw angst om te vallen. Vervolgens krijgt u fysiotherapie in de praktijk of aan huis, gericht op uw valproblematiek. De behandelingen bestaan onder andere uit het verbeteren van de balans, spierkracht, loopvaardigheid, het geven van adviezen en huiswerkoefeningen maar ook uit het daadwerkelijk leren van vallen. Hierdoor leren wij u beter voorbereid  te zijn op de momenten dat u daadwerkelijk valt. Wij beschikken over een hiervoor speciaal ingerichte oefenzaal. Ook het verplaatsen over de grond, na een valincident, en opstaan vanaf de grond komen aan bod.

Wij werken met het Ortago oefenprogramma en geven ook de cursus ‘vallen verleden tijd’ waarvoor soms een bijdrage tot 150 euro vanuit de verzekering mogelijk is (vraag dit na bij u verzekeraar).

Binnen de praktijk is Lilian Sim Zecha de fysiotherapeut die hierin gespecialiseerd is.